Kuran

2 / BAKARA - 185

Ramazan ayı , içinde insanlara doğru yolu gösteren , doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan , bir rehber olmak üzere Kuran'ın indirildiği aydır . Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun . Hasta olan veya seferde bulunan , tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun . ALLAH , sizin için kolaylık ister , zorluk istemez . Sayıyı tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı ALLAH'I tekbir etmenizi ister . Umulur ki şükredersiniz .


1 / FATİHA - 5

Yalnız SANA kulluk ederiz ve yalnız SENDEN yardım dileriz .


2 / BAKARA - 2

Hakkında şüphe olmayan bu Kitap , Kendisini Koruyan'lar ( el-muttakine ) için hidayet edicidir .


18 / KEHF - 1

Hamd ( el-hamd ) , Kitabı kulu üzerine indiren ve Onda hiç bir eğrilik kılmayan ALLAH'A aittir .


6 / ENAM – 106

RABB'İNDEN Sana vahyedilene uy , O'NDAN başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir .


43 / ZUHRUF - 43 , 44 , 45

Şu halde , Sana vahyedilene sımsıkı tutun ; çünkü sen sıratı müstakim üzerindesin .

Ve şüphesiz O , senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir ve yakında sorgulanacaksınız .

Senden önce gönderdiğimiz Resuller'imizden sor : Biz , RAHMAN'DAN başka kulluk edilecek birtakım ilahlar kıldık mı ?


26 / ŞUARA - 191 , 192 , 193 , 194 , 195

ve kesinlikle Senin RABB'İN elbette El-Aziz'dir , El-Rahim'dir .

ve kesinlikle O elbette Alemlerin RABB'İNİN indirmesidir .

Onu El-Emin Ruh indirmiştir .

Senin kalbine Uyarıcı'lardan olman için .

Apaçık Arapça lisanı ile .


2 / BAKARA - 255

ALLAH , O'NDAN başka ilah yoktur . Diridir , kâimdir . O'NU uyuklama ve uyku tutmaz . Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'NUNDUR . İzni olmaksızın O'NUN katında şefaatte bulunacak kimdir ? O , önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında , O'NUN ilminden hiç birşeyi kavrayıp kuşatamazlar . O'NUN kürsüsü , bütün Gökleri ve Yeri kaplayıp kuşatmıştır . Onların korunması O'NA güç gelmez . O , El-Aliyy'dir , El-Azim'dir .


12 / YUSUF - 76

Yusuf kardeşinin eşyalarından önce onlarınkini aramaya başladı . Sonra kardeşinin yükünden su kabını çıkardı . Yusuf’a böyle bir plan öğrettik . Çünkü hükümdarın dinine göre kardeşini ALLAH dilemeseydi alıkoyamazdı . Dilediğimizin derecesini yükseltiriz . Her ilim sahibinden üstün bir bilen vardır .

RABB'İMİZE olan kulluğumuzu eksiksiz yerine getirmek , ALLAH'A karşı " kendimizi koruyabilmek " ( takva ) ve kurtuluşa erebilmek için  ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi de Kuran'dır . Kuran apaçık Arapça lisanı ile indirilmiştir . Kitap tastamamdır , açıkçadır , mutlakdır ve Hakk'tır , Alemlerin RABB'İ tarafından indirilmedir . Kuran açıkçadır yani anlaşılırdır ve RABB'İMİZ ayetleri Kuran içerisinde açıklayarak bize bildirmiştir .

RABB'İMİZE eksiksiz bir şekilde kulluk edebilmemiz için " RABB'İMİZİN indirdiği ile hükmetmemiz " gerekir . RABB'İMİZİN indirerek , bizlere büyük bir lütuf ile ulaştırdığı Kuran'ı eksiksiz olarak okuyup anlamamız gerekmektedir . Bu şekilde ALLAH'IN tüm emirlerini hafızamızda tutmamız , hatırlamız , akıl edebilmemiz ve yerine getirebilmemiz mümkün olabilir .

Biz Türkçe lisanı kullanıyoruz , Din ile ilgili konularda epeyce Farsça kelime kullanmamız ile birlikte çoğu yerde Arapça kelimelerde kullanmaktayız . Çoğu zaman kullandığımız bu yabancı kelimelerin anlamlarını dahi bilmiyoruz sadece dilimizle telafuz edip geçmiş oluyoruz . Bu konu Kuran'ı anlamamız üzerinde " büyük " sıkıntılar doğurabilmektedir ve doğal olarak yanlış anladığımız yerlerde de bizi yanlışa ve hatta büyük günahlara sürükleyebilir . Açıkçası Farsça kökenli kelimeler oldukça tehlikelidir ; çünkü yer yer " mana " kaybına , " anlam " kaymasına sebebiyet verebilmektedir . Keza bir kısım Farsça kelime Sanskritçe ( Hint dili ) kökenlidir , yani kelime " göç " ettiği her yerde kültürden bir parça etkilenerek boyut değiştirmiştir . Arapça kelimeler bu şekilde değildir , hemen hemen kullandığımız çoğu Arapça kelime RABB'İMİZİN bize Kuran içerisinde bildirmiş olduklarıdır . Sadece çoğu zaman biz bu kelimelerin anlamlarını çok iyi bilmiyoruz veya hiç bilmiyoruz . " Anlam bilmeme " durumu bize ciddi kayıplar yaşatabilir , Ed-Din gününde RABB'İMİZİN huzuruna kötü bir hesapla dönmeye kadar varabilir .

RABB'İMİZ [ 43 / ZUHRUF - 43 , 44 , 45 ] ayetleri ile bize açıkça bildirmiştir Kuran'dan sorumlu olacağımızı . Arapça kelimeleri çoğu zaman zengin anlamlı olması itibariyle çevirmek güç olsa da anlamlarını bilmemiz gerekmektedir . Bunun için var gücümüzle araştırıp , öğrenmemiz icab etmektedir . 

 Dilediği kadarının dışında , O'NUN ilminden hiç birşeyi kavrayıp kuşatamazlar .

 Her ilim sahibinden üstün bir bilen vardır .

Kısaca bu portalın kuruluşu : RABB'İMİZE eksiksiz kulluk edebilmek , RABB'İMİZİN indirdiği ile hükmedebilmek , RABB'İMİZİN emirlerini yerine getirebilmek , kendimizi koruyabilmek ( takva ) ve Kuran'ı ; akıl edebilmek , işitmek , görebilmek , idrak edebilmek , üzerine düşünebilmek için elimizde olan bütün bilgileri bir yerde toplamak ve herhangi bir bedel talep etmeden RABB'İMİZE iman eden ve kulluk eden kardeşlerimize ulaştırmak amacına dayanmaktadır .