maymun

2 / BAKARA - 65 , 66

ve doğrusu Sebt (es-sebt) gününde sizden yasağı çiğneyenleri biliyorsunuz , bunun üzerine Biz onlara " Aşağılık maymunlar olun " dedik .

Bunun üzerine , Biz onu ; onun iki eli arasındaki kimseler ve onun arkasındaki kimseler için ibret ve Kendilerini Koruyan'lar ( el-muttakine ) için ikaz kıldık .

Evrim teorisi ile beraber , İnsan ve Maymun arasında bir genetik ilişki olduğunu , böylece akrabalık bağının varlığını iddia etmişlerdir , hatta daha da ileri gidip " İnsanın" maymundan türediğini düşünmüşlerdir .

1871'de Darwin kitabında : " maymunlar bazı eski insan üyelerini doğurmuşlardır " diyerek (aslında ingilizce metinde daha bilimsel bir dil kullanıyor) iftira atmıştır .

İman edenler biliyor ki böyle birşey gerçek değildir ve batıldır . Yani "İnsanların" atası "Maymunlar" değildir . ALLAH bizi "İnsan" olarak yaratmıştır . Ama tam tersini düşünürsek , yani : Bazı maymunlar İnsanlardan gelmiş midir ?

Bu " maymundan " geldiğimiz iftirasını atan ve buna inananlar kimler olabilir ?

2 / BAKARA - 65 , 66 bizlere bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır .


Muttakine : ( arapça transliteral - çoğul ) Kendisini koruyanlar

http://u.ramazan.co/wp-content/uploads/2017/06/maymun-1024x678.jpghttp://u.ramazan.co/wp-content/uploads/2017/06/maymun-150x150.jpgEngin GürelliKişiselevrim,insan,maymun2 / BAKARA - 65 , 66ve doğrusu Sebt (es-sebt) gününde sizden yasağı çiğneyenleri biliyorsunuz , bunun üzerine Biz onlara ' Aşağılık maymunlar olun ' dedik .Bunun üzerine , Biz onu ; onun iki eli arasındaki kimseler ve onun arkasındaki kimseler için ibret ve Kendilerini Koruyan'lar ( el-muttakine )...RABB'İNDEN Sana vahyedilene uy , O'NDAN başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir [6 / ENAM - 106]